เมล็ดพันธุ์แตงกวา


 


 • แตงกวาแม๊กกี้.jpg
  แตงกวาแม๊กกี้ตราธนูทอง ลักษณะ : สีเขียวนวลสวย เจริญเติบโตได้ดีทุกภูมิภาคของไทย แตกแขนงดี ใบใหญ่สีเขียวเข้ม ลำต้นแข็งแรง ต้านทานโรคราน้ำค้างได้ดีมากติดผลไว ให้ผลดก ทรงกระบอก ความยา...

 • แตงกวาบอดี้เชฟ.jpg
  แตงกวาบอดี้เชฟตราแพะทอง ลักษณะคุณสมบัติ : ลักษณะผลสีเขียวอ่อน นวลสวย ยาว 11-12 ซม. ให้ผลดก ลำต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ขึ้นค้างได้เอง ผลไม่มีหนาม ไส้ตัน น้ำหนักดี ออกผลเร็ว อายุเก็บเกี...

 • แตงกวาธันเดอร์กรีนตราศรแดง.jpg
  แตงกวาธันเดอร์กรีนตราศรแดง ลักษณะ : ผลสีเขียวสด ติดผลดก ผลสวย เก็บต่อเนื่องทนทานโรคดี ผลสีเขียวใบตอง ลูกยาว 12-14 เซนติเมตร เนื้อมาก รสชาติดี ให้ผลผลิตสูงถึง 5,000 - 7,000 กิโลกรั...

 • แตงกวาแม็กซไวท์.jpg
  แตงกวาแม็กซไวท์ตราแพะทอง ลักษณะ : ลำต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ผลดก ผลสีเขียวอ่่อนสวย ทรงกระบอก ความยาว 11-12 ซม. ทนทานโรค อายุเก็บเกี่ยว 30 วัน บรรจุ 50 กรัม ราคา 320 บาท บรรจุ 100 ก...

 • แตงกวาดาวฟ้าตราแพะทอง.jpg
  แตงกวาดาวฟ้าตราแพะทอง ลักษณะ : ลักษณะผลสีเขียวอ่อน นวลสวย ยาว 11-12 ซม. ให้ผลดก ลำต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ขึ้นค้างได้เอง ผลไม่มีหนาม ไส้ตัน น้ำหนักดี ออกผลเร็ว อายุเก็บเกี่ยว 30-32 ว...

 • แตงกวาเทวี30ตราเสือดาว.jpg
  แตงกวาเทวี30ตราเสือดาว ลักษณะ : เมล็ดพันธุ์มีขนาดเล็ก ทนต่อโรคทางใบได้ดี ให้ผลผลิตสูง ทรงผลยาว 12-14 ซม. ผิวสีเขียว ไหล่เขียวเข้ม เนื้อแน่น ไส้เล็ก น้ำหนักดี เก็บไว้ได้นาน เป...

 • แตงกวาสร้อยทอง172.jpg
  แตงกวาสร้อยทอง172 ตราโอเค ลักษณะ : โตเร็ว ยอดใหญ่ แตกแขนงดี ติดผลดก ผลทรงกระบอก ความยา่ว 12-14 ซม. สีเขียวสด ไส้เล็ก เนื้อแน่น รสชาติหวานกรอบ อายุเก็บเกี่ยว 32-35 วัน บรรจุ 50 ...

 • แตงกวาเมสซี่2014.jpg
  แตงกวาเมสซี่2014ตราแพะทอง ลักษณะ : เจริญเติบโตดี ลำต้นแข็งแรง ยอดพุ่งขึ้นค้างดี แตกแขนงดี ติดผลดก สีเขียวอ่อนนวลทั้งผล ผลยาว 11-12 ซม บรรจุ 50 กรัม ราคา 320 บาท บรรจุ 100 กรัม...

 • แตงกวาวังน้ำเขียว69ตราโอเค.jpg
  แตงกวาวังน้ำเขียว69 ตราโอเค ลักษณะ : โตเร็ว ยอดใหญ่ แตกแขนงดี ติดผลดก ผลทรงกระบอก ความยา่ว 9-12 ซม. สีเขียวสด ไส้เล็ก เนื้อแน่น รสชาติหวานกรอบ อายุเก็บเกี่ยว 32-35 วัน บรรจุ 50...

 • แตงกวาสปีดตราศรแดง.jpg
  แตงกวาสปีดตราศรแดง ลักษณะ : ผลสีเขียวสด ติดผลดก ผลสวย เก็บต่อเนื่องทนทานโรคดี ผลสีเขียวใบตอง ลูกยาว 12-14 เซนติเมตร เนื้อมาก รสชาติดี ให้ผลผลิตสูงถึง 5,000 - 6,000 กิโลกรัมต่อไร่ ...

 • แตงกวาจังโก้ตราแพะทอง.jpg
  แตงกวาจังโก้ตราแพะทอง ลักษณะ : ลักษณะผลสีเขียวอ่อน นวลสวย ยาว 11-12 ซม. ให้ผลดก ลำต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ขึ้นค้างได้เอง ผลไม่มีหนาม ไส้ตัน น้ำหนักดี ออกผลเร็ว อายุเก็บเกี่ยว 30-32 ว...

 • แตงกวาแม็คกรีนตราอุ้งมือทอง.jpg
  แตงกวาแม็คกรีนตราอุ้งมือทอง ลักษณะ : ลำต้นแข็งแรง แตกแขนงได้ดี ขึ้นค้างเก่ง ผลสีเขียวเข้ม นวลเนียน ทรงกระบอก เนื้อหนา ไส้เล็ก หวานกรอบ ขนาดผลยาว 12-14 ซ.ม. น้ำหนักดี ต้านทานโรค เจ...

 • แตงกวานอร์ทเทิร์นซี327ตราศรแดง.jpg
  แตงกวานอร์ทเทิร์นซี327ตราศรแดง ลักษณะ : ต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ผลสีเขียวเข้ม เนื้อหนา ไส้เล็ก กรอบหวาน อร่อย ผลยาว 12-13 ซม.เก็บไว้ได้นานไม่เหลือง อายุเก็บเกี่ยว 32-34 วันหลังหยอดเ...

 • แตงกวาอินดี้17.jpg
  แตงกวาอินดี้17ตราอุ้งมือทอง ลักษณะ : ลำต้นแข็งแรง แตกแขนงได้ดี ขึ้นค้างเก่ง ผลสีเขียวเข้ม นวลเนียน ทรงกระบอก เนื้อหนา ไส้เล็ก หวานกรอบ ขนาดผลยาว 12-14 ซ.ม. น้ำหนักดี ต้านทานโรค เจ...

 • แตงกวาโนราห์2019.jpg
  แตงกวาโนราห์2019 ลักษณะ : แตงสีเขียวนวลสวย เจริญเติบโตได้ดีทุกภูมิภาคของไทย แตกแขนงดี ใบใหญ่ สีเขียวเข้ม ลำต้นแข็งแรง ต้านทานโรคราน้ำค้างได้ดีมาก ติดผลเร็ว ให้ผลผลิตดก ทรงกระบอก ...

 • แตงกวาโมเดิร์นไนน์.jpg
  แตงกวาโมเดิรน์ไนน์ตราธนูทอง ลักษณะ : แตงสีเขียวนวลสวย เจริญเติบโตได้ดีทุกภูมิภาคของไทย แตกแขนงดี ใบใหญ่ สีเขียวเข้ม ลำต้นแข็งแรง ต้านทานโรคราน้ำค้างได้ดีมาก ติดผลเร็ว ให้ผลผลิตดก ...

 • แตงกวาสมาร์ท.jpg
  แตงกวาสมาร์ทตราอุ้งมือทอง คุณสมบัติ : ลำต้นแข็งแรง แตกแขนงได้ดี ขึ้นค้างเก่ง ผลสีเขียวเข้ม นวลเนียน ทรงกระบอก เนื้อหนา ไส้เล็ก หวานกรอบ ขนาดผลยาว 12-13 ซ.ม. น้ำหนักดี ต้านทานโรค เ...

 • แตงกวาบาเลตต้า172ตราโอเค.jpg
  แตงกวาบาเลตต้า172 ตราโอเค ลักษณะ : โตเร็ว ยอดใหญ่ แตกแขนงดี ติดผลดก ผลทรงกระบอก ความยา่ว 11-12 ซม. สีเขียวสด ไส้เล็ก เนื้อแน่น รสชาติหวานกรอบ อายุเก็บเกี่ยว 32-35 วัน บรรจุ 50 ...

 • แตงกวาฟาโร.jpg
  แตงกวาฟาโรคุณสมบัติ : แขนงดี ขึ้นค้างเก่ง ลูกดก ผลยาว 12-13 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 33-35 วันบรรจุ 100 กรัม ราคา 680 บาทเมล็ดแตงกวาฟาโร ขายเมล็ดพันธุ์แตงกวาฟาโร

 • แตงกวาไมโครซี306.jpg
  แตงกวาไมโครซี306ตราศรแดง ลักษณะ :ต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ผลยาว 9-10 ซม. สีเขียวนวล ผิวเรียบ ไม่มีหนาม ติดผลดก ผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์ผลคดน้อย ปลุกได้ทุกฤดูกาล แต่ที่เหมาะสมได้...

 • แตงกวากรีนเนอร์.jpg
  แตงกวากรีนเนอร์ตราตะวันต้นกล้า ลักษณะ :ลำต้นแข็งแรงขึ้นค้างเก่ง แตกแขนงดี ผลสีเขียวนวลไหล่ผลสีเขียวเข้ม ติดลูกดกสม่ำเสมอ เนื้อแน่นกรอบ เนื้อหนา ผลยาว 10-12 ซม. ต้านทานโรคไ...

 • แตงกวาแม่สอด777.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • แตงกวาโอดีตราอุ้งมือทอง.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • แตงกวารุ่งชัย3จี.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • แตงกวาเดย์ลี่.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • แตงกวาโดนัท999.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 29,813