ถั่วฝักยาวดกพิจิตร(ถั่วเนื้อ)ตราธนูทอง

 ถั่วฝักยาวดกพิจิตรตราธนูทอง

ลักษณะ : เป็นพันธุ์ถั่วเนื้อ ฝักสีเขียว ต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ฝักยาวตรง สม่ำเสมอรสชาติดี

                น้ำหนักดี ฝักยาว 50-55 ซม.อายุเก็บเกี่ยว 50-55 วัน หลังหยอดเมล็ด

บรรจุ 500 กรัม ราคา 240 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวดกพิจิตร ขายเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายปลีกเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราธนูทอง


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,187