ถั่วฝักยาวสายไหม(ถั่วเส้น)ตราแพะทอง

ถั่วฝักยาวเส้นสายไหมตราแพะทอง

ลักษณะ  :  เป็นพันธุ์ถั่วฝักยาวเส้น ติดฝักดกมาก สีเขียวอ่อน ยาวตรง เนื้อแน่น โตเร็ว

                   แขนงมาก แข็งแรง ปลูกได้ตลอดปี ทนต่อการขนส่ง ผลผลิตต่อไร่สูง


บรรจุ 500  กรัม  ราคา  250  บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสายไหม ขายเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายปลีกเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 27,981