แตงร้านเขียวอินเตอร์333ตราแพะทอง

แตงร้านเขียวอินเตอร์333ใหม่ตราแพะทอง

ลักษณะ  : ผลสีเขียว ทรงกระบอก เนื้อแน่น ไส้ตัน น้ำหนักดี ให้ผลดก ลำต้นใหญ่ แตกแขนงดี

                 แข็งแรง ปลูกได้ทุกฤดู ผลยาว 18-20 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน

บรรจุ 50 กรัม  ราคา 350 บาท

บรรจุ 100 กรัม  ราคา 650 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์แตงร้านเขียวอินเตอร์333ใหม่  เมล็ดพันธุ์แตงร้านลูกผสม ขายเมล็ดพันธุ์แตงร้าน ขายส่งเมล็ดพันธุ์แตงร้าน เมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,960