แตงร้านอ้ายเขียวตราแพะทอง

ตงร้านอ้ายเขียวตราแพะทอง

ลักษณะ : ติดผลดก ผลสีเขียว ออกเข้ม ทรงกระบอกยาว 18-20 ซม.

                เนื้อแน่น ไส้ตัน น้ำหนักดี  อายุเก็บเกี่ยว 34-38 วันหลังหยอดเมล็ด

บรรจุ 100 กรัม ราคา 650 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์แตงร้านอ้ายเขียว  เมล็ดพันธุ์แตงร้านลูกผสม ขายเมล็ดพันธุ์แตงร้าน ขายส่งเมล็ดพันธุ์แตงร้าน เมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,960