เมล็ดพันธุ์ฟักทอง


 • ฟักทองบึงกาฬตราเจียไต๋.jpg
  ฟักทองบึงกาฬ21ตราเจียไต๋ ลักษณะ : เมล็ดพันธุ์ฟักทองลูกผสมบึงกาฬ21 ฟักทองผิวคางคก ผลเล็ก เจริญเติบโตดี ทรงต้นโป่ง ต้นแข็งแรง ขนาดใบเล็ก 1-1.5 กก. เนื้อสีเหลืองส้ม รสหวานมัน ติดผล...

 • ฟักทองประกายทองตราศรแดง.jpg
  ฟักทองประกายทองตราศรแดง ลักษณะ : ต้นแข็งแรง ติดผลดก ทรงผลสวย ผลสีเขียวเข้ม ผิวคางคก เนื้อผลหนา สีเหลืองเข้ม รสชาติดี เนื้อเหนียวแน่นและมัน น้ำหนักผลเฉลี่ย 5-7 ก.ก/ผล ปลูกได้ตลอดป...

 • ฟักทองทองศรีเมืองทองใหญ่050ตราเจียไต๋.jpg
  ฟักทองศรีเมืองทองใหญ่050ตราเจียไต๋ ลักษณะ : ฟักทองผิวคางคกผลใหญ่ ขนาดผล 5-7 กก.ผลใหญ่ ติดผลดี เนื้อสีเหลืองหนา แน่น เหนียว มันอายุเก็บเกี่ยว 75-85 วัน หลังหยอดเมล็ด บรรจุ 100 กรัม ...

 • ฟักทองข้าวตอก573ตราศรแดง.jpg
  ฟักทองข้าวตอก573ตราศรแดง ลักษณะ : ฟักทองลายข้าวตอกน้ำหนักผล 2.5-3.0 กก.ผลขรุขระเล็กน้อย ทรงผลแป้น พูใหญ่ เนื้อหนาแน่น รสชาติอร่อย ติดผลดกแม้ในช่วงฤดูฝน ติดผลสม่ำเสมอ อายุเก็บเ...

 • ฟักทองทองอำไพ342.jpg
  ฟักทองทองอำไพ342ตราเจียไต๋ ลักษณะ : ฟักทองผิวคางคกผลใหญ่ ผลทรงแป้นเป็นพูชัดเจน ขั้วผลเขียวเข้มไม่เหี่ยวง่าย เนื้อสีเหลือง หนาแน่น รสชาติหวาน มันเหนียว ขนาดผล 6-8 กก บรรจุ 100 กร...

 • ฟักทองลานนา052.jpg
  ฟักทองลานนา052ตราโอเค ลักษณะ : โตเร็ว ต้นแข็งแรง ผลใหญ่ ทรงแป้น เนื้อแน่น หนา ก้านยาว สีเหลืองออกส้ม น้ำหนัก 6-8 กิโลกรัม อายุการเก็บเกี่ยว 85-90 วัน บรรจุ 100 กรัม ราคา 550 ...

 • ฟักทองทองอำไพ426.jpg
  ฟักทองทองอำไพ426 ลักษณะ : ฟักทองผิวคางคกผลใหญ่ ผลทรงแป้นเป็นพูชัดเจน ขั้วผลเขียวเข้มไม่เหี่ยวง่าย เนื้อสีเหลือง หนาแน่น รสชาติหวาน มันเหนียว ขนาดผล 5-7 กก. บรรจุ 100 กรัม ราคา...

 • ฟักทองทองอำพั346.jpg
  ฟักทองทองอำพัน346ตราเจียไต๋ ลักษณะ : ฟักทองผิวคางคกผลใหญ่ ขนาดผล 5-7 กก. ทรงผลแป้นเป็นพู ขั้วผลเขียวเข้ม ไม่เหี่ยวง่าย เนื้อสีเหลือง รสชาติ หวาน มัน เหนียว อายุเก็บเกี่ยว 75-85 ...

 • ฟักทองมรกตดำ35ตราศรแดง.jpg
  ฟักทองมรกตดำ35ตราศรแดง ลักษณะ : ผลสีเขียวเข้ม ผิวคางคก ผลสดเก็บไว้ได้นานโดยไม่เปลี่ยนสีง่าย ทรงผลแบนแป้นพูใหญ่ เนื้อผลหนาสีเหลืองอมส้ม รสชาติดี เนื้อแน่น น้ำหนักผล 3-4 กก. อายุเ...

 • ฟักทองเกษตร019ตราโอเค ลักษณะ : โตเร็ว ต้นแข็งแรง ผลใหญ่ ทรงแป้น ก้านขั้วยาว เนื้อแน่น ผิวคางคก เหนียวมัน สีส้มเหลือง น้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม อายุการเก็บเกี่ยว 75-80 วัน บรรจุ 100 กร...

 • ฟักทองทองอำไพ426 ลักษณะ : ฟักทองผิวคางคกผลใหญ่ ผลทรงแป้นเป็นพูชัดเจน ขั้วผลเขียวเข้มไม่เหี่ยวง่าย เนื้อสีเหลือง หนาแน่น รสชาติหวาน มันเหนียว ขนาดผล 5-7 กก. บรรจุ 100 กรัม ราคา...

 • ฟักทองธารทอง9ตราโอเค.jpg
  ฟักทองธารทอง9ตราโอเค ลักษณะ : โตเร็ว ต้นแข็งแรง ผลใหญ่ ทรงแป้น เนื้อแน่นหนา ก้านขั้วยาว สีเหลืองอมส้ม น้ำหนัก 6-9 กิโลกรัม อายุการเก็บเกี่ยว 85-90 วัน บรรจุ 100 กรัม ราคา 550 บา...
Visitors: 28,947