แตงโมกินรี188ตราตะวันต้นกล้า

แตงโมกินรี188ตราตะวันต้นกล้า

ลักษณะ  :  ลูกใหญ่ทรงยาวรี เนื้อแน่น แดงจัดหวานกรอบ ความหวาน 12-13 บริกซ์ ต้านทานโรคพืชได้ดี

                  ขนาดผล 5-8 กก. อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วันหลังหยอดเมล็ด

บรรจุ 40 กรัม   ราคา  250 บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,813