พริกขี้หนูสวนหอมอัญชลีตราแพะทอง

พริกขี้หนูสวนหอมอัญชลีตราแพะทอง

ลักษณะ  :    ต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ข้อสั้น ทรงพุ่มกว้างปานกลาง ต้นสูง 50-60 ซม.

                    ติดผลดกมาก ผลชูเหนือทรงพุ่ม ผลดิบสีเขียว -เขียวเข้มผลสุกสีแดงสด ผลยาว 2-3 ซม.

                    อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วันหลังย้ายกล้า

บรรจุ 20 กรัม  ราคา  250 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูอัญชลี ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูสวนตราแพะทอง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,813