เมล็ดพันธุ์แฟงไส้ตัน


  • แฟงบัลลังค์เงิน.jpg
    แฟงบัลลังค์เงินตราแพะทอง ลักษณะ : ลักษณะผลสีเขียวอ่อน เนื้อหนา ไส้ตัน ผิวสวย ทรงกระบอก ผลตรงยาว 28-30 ซม. น้ำหนักผล 1-1.2 กิโลกรัมต่อผล ให้ลูกดก 7-8 ผลต่อต้นอายุเก็บเกี่ยว 60 วัน ...

  • แฟงสะพายเพชร.jpg
    แฟงสะพายเพชรตราศรแดง ลักษณะ : ต้นแข็งแรง ติดผลเร็วและดก ผลสีเขียวอ่อน ทรงกระบอก เนื้อผลหนาไส้ตัน ผลยาว25-32 ซม. น้ำหนักผล 1-1.2 กก. อายุเก็บเกี่ยว 60-70 วัน หลังหยอดเมล็ด เก็บ...

  • แฟงปิ่นทองตราศรแดง ลักษณะ : ต้นแข็งแรงทนโรคไวรัสยอดหยิกได้ดีมาก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน สีผลเขียวอ่อน ยาว 25-28 ซม. เนื้อผลหนา ไส้ตัน บรรจุ 50 กรัม ราคา 560 บาท เมล็ดพันธุ์ ...

  • แฟงสะพายทองตราศรแดง ลักษณะ : สีผลเขียวอ่อน ยาว 23-28 ซม. เนื้อผลหนาไส้ตัน ผลทรงกระบอก หัวท้ายระดับป้านขนาดเท่ากัน ทนทานโรคไวรัสได้ดี ให้ผลผลิตสูง บรรจุ 50 กรัม ราคา 450 บาท เม...
Visitors: 29,186