แฟงบัลลังค์เงินตราแพะทอง

แฟงบัลลังค์เงินตราแพะทอง

ลักษณะ  :  ลักษณะผลสีเขียวอ่อน เนื้อหนา ไส้ตัน ผิวสวย ทรงกระบอก ผลตรงยาว 28-30 ซม.

                  น้ำหนักผล 1-1.2 กิโลกรัมต่อผล ให้ลูกดก 7-8 ผลต่อต้นอายุเก็บเกี่ยว 60 วัน ปลูกได้ตลอดปี

บรรจุ 50 กรัม ราคา 380 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์แฟงบัลลังค์เงิน ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง เมล็ดพันธุ์แฟงใส้ตันตราแพะทอง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,956