แฟงปิ่นทองตราศรแดง

แฟงปิ่นทองตราศรแดง

ลักษณะ  :   ต้นแข็งแรงทนโรคไวรัสยอดหยิกได้ดีมาก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน

                   สีผลเขียวอ่อน ยาว 25-28 ซม. เนื้อผลหนา ไส้ตัน

บรรจุ 50 กรัม  ราคา  560  บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์แฟงปิ่นทอง ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์แฟงใส้ตันตราศรแดง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,186