แฟงสะพายเพชรตราศรแดง

แฟงสะพายเพชรตราศรแดง

ลักษณะ  :  ต้นแข็งแรง ติดผลเร็วและดก ผลสีเขียวอ่อน ทรงกระบอก เนื้อผลหนาไส้ตัน ผลยาว25-32 ซม.

                 น้ำหนักผล 1-1.2 กก. อายุเก็บเกี่ยว 60-70 วัน หลังหยอดเมล็ด เก็บได้ทั้งแฟงอ่อน และเก็บเป็นแฟงแก่ได้

บรรจุ  50  กรัม  ราคา 480 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์แฟงลูกผสมสะพายเพชร ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์แฟงไส้ตันตราศรแดง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,948