แฟงสะพายทองตราศรแดง

แฟงสะพายทองตราศรแดง

ลักษณะ  :  สีผลเขียวอ่อน ยาว 23-28 ซม. เนื้อผลหนาไส้ตัน ผลทรงกระบอก หัวท้ายระดับป้านขนาดเท่ากัน

                 ทนทานโรคไวรัสได้ดี ให้ผลผลิตสูง

บรรจุ  50 กรัม  ราคา  450  บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์แฟงใส้ตันสะพายทอง ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์ใส้ตันลูกผสมตราศรแดง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,960