เมล็ดพันธุ์โหระพา-ใบแมงลัก-ใบกระเพรา


  • กระเพราใบใหญ่จัมโบ้เอ.jpg
    กระเพราใบใหญ่จัมโบ้เอตราแพะทอง ลักษณะคุณสมบัติ : ต้นใหญ่ แข็งแรง ใบใหญ่ แตกแขนงดี กลิ่นหอม อายุเก็บเกี่ยว 40-50 วัน บรรจุ 100 กรัม ราคา 150 บาท เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์กระเพราจัมโบ...

  • โหระพาใบพลูตราแพะทอง.jpg
    โหระพาใบพลูตราแพะทอง ลักษณะคุณสมบัติ : ต้นใหญ่ แข็งแรง ใบใหญ่ แตกแขนงดี กลิ่นหอม อายุเก็บเกี่ยว 40-50 วันบรรจุ 50 กรัม ราคา 80 บาท บรรจุ 100 กรัม ราคา 150 บาท เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพัน...

  • โหระพาเกษตรตราเสือดาว.jpg
    โหระพาเกษตรตราเสือดาว ลักษณะ : เจริญเติบโตดี ทรงพุ่มใหญ่ แตกกิ่งแขนงดี ใบใหญ่สีเขียว กลิ่นหอมฉุน อายุเก็บเกี่ยว 50 วันหลังหยอดเมล็ด สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งบรรจุ 250 กรัม ราค...

  • แมงลักนพเก้าตราต้นไม้ลักษณะ :
Visitors: 28,960