เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน-เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว


 • กระเจี๊ยบเขียวฮิซาโอะ.jpg
  กระเจี๊ยบเขียวฮิซาโอะ2ตราเสือดาว ลักษณะ : ฝักสีเขียวสด ห้าเหลี่ยม ผิวเรียบ น้ำหนักต่อผลประมาณ 17.5 กรัม เจริญเติบโตดี ติดฝักดก ต้นสูง 160-170 ซม.ต้านทานไวรัส OkMV แตกกิ่งแขนงดี ...

 • ผักบุ้งจีนไผ่เอ็มเค88.jpg
  ผักบุ้งจีนไผ่เอ็มเค88ราแพะทอง ลักษณะ : เจริญเติบโตได้ดีมาก ลำต้นใหญ่หนา แข็งแรง ลำต้นตั้งตรง ข้อห่าง ไม่มีหนาม ใบเรียวเล็กยาว สีเขียวสด น้ำหนักดี อายุเก็บเกี่ยว 20-25 วัน บรรจุ 1 ...

 • ผักบุ้งจีนไผ่เงินตราศรแดง.jpg
  ผักบุ้งจีนไผ่เงินตราศรแดง ลักษณะ : ใบเรียวเล็ก สีเขียวสด น้ำหนักดี เจริญเติบโตดี ต้นแข็งแรง ลำต้นตรง ไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม อายุเก็บเกี่ยว 20 - 25 วัน หลังหว่านเมล็ด บรรจุ 1 กก....

 • ผักบุ้งจีนยอดไผ่9ตราศรแดง.jpg
  ผักบุ้งจีนยอดไผ่9ตราศรแดง ลักษณะ : เรียวเล็ก สีเขียวสด น้ำหนักดี เจริญเติบโตดี ต้นแข็งแรง ลำต้นตั้งตรง ไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม อายุเก็บเกี่ยว 20-25 วันหลังหว่านเมล็ด บรรจุ 1 กก. ...
Visitors: 29,186