ผักกาดหอมบิ๊กไบท์ตราแพะทอง

ผักกาดหอมบิ๊กไบท์ตราแพะทอง

ลักษณะ : โตไวสม่ำเสมอ ให้ผลผลิตสูง ทรงพุ่มดี กอใหญ่ ใบหยิก

                 ข้อถี่ น้ำหนักดี ออกฉัตรช้า อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน

บรรจุ 400 กรัม ราคา 350 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมบิ๊กไบท์  ขายเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม ขายส่งเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม เมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,813