ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานสวีทไวท์25ตราศรแดง

ข้าวโพดสวีทไวท์25ตราศรแดง

ลักษณะ   :   ต้นแข็งแรง โตเร็ว ติดฝักสม่ำเสมอฝักยาวใหญ่เมล็ดขาวนวล เรียงเต็มถึงปลายฝัก เหนียวหวาน นุ่ม ผลผลิตสูงต้นแข็งแรง

                    โตเร็ว ติดฝักสม่ำเสมอฝักยาวใหญ่เมล็ดขาวนวลเรียงเต็มถึงปลายฝัก

                     เป็นพันธ์ุที่ได้รับการพัฒนาให้มีเมล็ดหวานมากขึ้นถึง 25% เพื่อรสชาติเหนียว หวาน นุ่ม ผลผลิตสูง

                     อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด

บรรจุ 1 กก.  ราคา  690 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานตราศรแดง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,948