ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานสวีทไวโอเล็ทตราศรแดง

ข้าวโพดสวีทไวโอเล็ทตราศรแดง

ลักษณะ :  ต้นแข็งแรง ลำต้นสีเขียว มีจำนวนแถว 12-14 แถวต่อฝัก ฝักใหญ่ น้ำหนักดี เปลือกปิดถึงปลายฝัก

               เมล็ดเรียงเต็มถึงปลายฝัก รสชาติ เหนียว นุ่ม หวาน อายุเก็บเกี่ยว 64-68 วันหลังหยอดเมล็ด

บรรจุ 1 กก.  ราคา  830 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวตราศรแดง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,958