มะเขือเปราะราชบุรีจาไมก้า59ตราแพะทอง

มะเขือเปราะราชบุรีจาไมก้า59ตราแพะทอง

ลักษณะ :  ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคได้ดี ติดผลดก ให้ผลผลิตสูง  ผลทรงหยดน้ำ

                 สีเขียวอ่อน-ขาว ผิวเรียบวาวเป็นมัน   รสชาติหวานกรอบ อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน

บรรจุ 20 กรัม ราคา 200 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะลูกผสมจาไมก้า59 ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะตราแพะทอง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,813