มะเขือเปราะหยาดทิพย์ตราศรแดง

มะเขือเปราะหยาดทิพย์ตราศรแดง

ลักษณะ  :  ผลสีเขียวอ่อนทรงหยดน้ำผิวเรียบเป็นมัน ไหล่ผลเขียว ติดผลดกสม่ำเสมอ ดอกสีม่วง รสชาติกรอบ

              น้ำหนักผลเฉลี่ย50-60 กรัม ต้นแข็งแรงกิ่งแขนงมาก

บรรจุ  20  กรัม  ราคา  350  บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะลูกผสมหยาดทิพย์ ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะตราศรแดง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,958