มะเขือเปราะน้ำหยดราชบุรี29ตราตะวันต้นกล้า

มะเขือเปราะน้ำหยดราชรี29ตราตะวันต้นกล้า

ลักษณะ :   ต้นสูงปานกลาง พุ่มใหญ่ ผลทรงหยดน้ำ สีเขียวอ่อนสลับลายสีขาว หมวกผลใหญ่ เนื้อกรอบ

                แก่ช้า แข็งแรงต้านทานโรคพืชได้ดี อายุเก็บเกี่ยว 50-60วัน หลังย้ายกล้า

บรรจุ 20 กรัม ราคา 220 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะน้ำหยดราชบุรี29 ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราตะวันต้นกล้า เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะตราตะวันต้นกล้า

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,960