มะเขือเปราะลายคางกบเคอร์มิตขั้วยาว59ตราศรแดง

มะเขือเปราะคางกบเคอร์มิตขั้วยาว59ตราศรแดง

ลักษณะ  :   มะเขือสีเขียวเข้มสลับลายขาว ผลทรงหยดน้ำ ขั้วผลยาวใหญ่ น้ำหนักผลเฉลี่ย 40-60 กรัม ผลผลิตสูง รสชาติ กรอบ

                 ทรงต้นแข็งแรง แตกแขนงดี เก็บผลผลิตได้นาน


บรรจุ 20 กรัม  ราคา  270  บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์มะเขือคางกบเคอร์มิตขั้วยาว ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์มะเขือเคอร์มิตตราศรแดง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,186