แตงกวาวังน้ำเขียว69ตราโอเค

แตงกวาวังน้ำเขียว69 ตราโอเค

ลักษณะ : โตเร็ว ยอดใหญ่ แตกแขนงดี ติดผลดก ผลทรงกระบอก ความยา่ว 9-12 ซม. สีเขียวสด ไส้เล็ก เนื้อแน่น

                 รสชาติหวานกรอบ อายุเก็บเกี่ยว 32-35 วัน

บรรจุ 50 กรัม     ราคา 320 บาท

บรรจุ 100 กรัม  ราคา 600 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์แตงกวา เมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม ขายเมล็ดพันธุ์แตงกวา ขายส่งเมล็ดพันธุ์แตงกวา เมล็ดพันธุ์ตราโอเค


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,187