ผักบุ้งจีนไผ่เอ็มเค88ตราแพะทอง

ผักบุ้งจีนไผ่เอ็มเค88ราแพะทอง

ลักษณะ :  เจริญเติบโตได้ดีมาก ลำต้นใหญ่หนา แข็งแรง ลำต้นตั้งตรง ข้อห่าง ไม่มีหนาม

                ใบเรียวเล็กยาว สีเขียวสด น้ำหนักดี อายุเก็บเกี่ยว 20-25 วัน

บรรจุ 1 กก. ราคา  130 บาท

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนไผ่เอ็มเค88 ขายเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนไผ่เอ็มเค88 เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนตราแพะทอง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,813