ผักบุ้งจีนไผ่เงินตราศรแดง

ผักบุ้งจีนไผ่เงินตราศรแดง

ลักษณะ :  ใบเรียวเล็ก สีเขียวสด น้ำหนักดี เจริญเติบโตดี ต้นแข็งแรง ลำต้นตรง ไม่แตกแขนง

                 ไม่มีหนาม อายุเก็บเกี่ยว 20 - 25 วัน หลังหว่านเมล็ด

บรรจุ 1 กก. ราคา 140 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งไผ่เงิน ขายเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายปลีกเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งไผ่เงินตราศรแดง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,186