ผักบุ้งจีนยอดไผ่9ตราศรแดง

ผักบุ้งจีนยอดไผ่9ตราศรแดง

ลักษณะ :    เรียวเล็ก สีเขียวสด น้ำหนักดี เจริญเติบโตดี ต้นแข็งแรง ลำต้นตั้งตรง ไม่แตกแขนง

                   ไม่มีหนาม อายุเก็บเกี่ยว 20-25 วันหลังหว่านเมล็ด

บรรจุ 1 กก. ราคา  150 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนยอดไผ่9 ขายเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายปลีกเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์ราคาถูก

เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ยอดไผ่9ตราศรแดง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,186