แตงกวาธันเดอร์กรีนตราศรแดง

แตงกวาธันเดอร์กรีนตราศรแดง

ลักษณะ :   ผลสีเขียวสด ติดผลดก ผลสวย เก็บต่อเนื่องทนทานโรคดี ผลสีเขียวใบตอง

                 ลูกยาว 12-14 เซนติเมตร เนื้อมาก รสชาติดี ให้ผลผลิตสูงถึง 5,000 - 7,000 กิโลกรัมต่อไร่ !!

                เก็บเกี่ยวไว 30-32 วันเท่านั้น ต้นแข็งแรง ทนทานโรคได้ดี เก็บเก็บผลผลิตได้นาน

บรรจุ 50 กรัม  ราคา  350  บาท

บรรจุ 100 กรัม ราคา 650  บาท


เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์แตงกวาธันเดอร์กรีน เมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม ขายเมล็ดพันธุ์แตงกวา ขายส่งเมล็ดพันธุ์แตงกวา เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงธันเดอร์กรีน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,957