ผักชีสายพิรุณตราศรแดง

ผักชีสายพิรุณตราศรแดง

ลักษณะ :   เมล็ดพันธุ์ผักชีสายพิรุณตราศรแดง ลำต้นใหญ่ แข็งแรง ระบบรากดี แตกกอดี มีใบมาก ใบไม่ฝอย

             ก้านใบแข็งและไม่ล้มง่าย มีกลิ่นหอม ออกดอกช้า ยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้นาน น้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง

             อายุเก็บเกี่ยว 45-55 วันหลังหว่านเมล็ด น้ำหนักดี ผลผลิตสูง

บรรจุ 300 กรัม  ราคา 60 บาท


เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผักชีสายพิรุณ ขายเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายปลีกเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์ราคาถูก

เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,812