กวางตุ้งต้นเขียวใบหยกตราปลาวาฬ

กวางตุ้งต้นเขียวใบหยกตราปลาวาฬ

ลักษณะ :    กวางตุ้งต้น เป็นพันธุ์ที่มีรูปทรงสวย ต้นกอใหญ่ น้ำหนักมาก อีกทั้งมีสีสันที่เขียวสด เป็นที่ต้องการของตลาด

บรรจุ 500  กรัม  ราคา  100 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งเขียวใบหยก ขายปลีกเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งใบหยก

เมล็ดพันธุ์ผักจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายปลีกเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์ราคาถูก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,960