บวบเหลี่ยมดกศรีนิลตราเพื่อนเกษตรกร

บวบเหลี่ยมดกศรีนิลตราเพื่อนเกษตรกร
ลักษณะ  :  รูปทรงกระบอกยาวประมาณ 20 ซม. โคนเรียวยาวมีเหลี่ยมเป็นสันดาบ 10 สัน ตามความยาวของผล อายุเก็บเกี่ยว 38-42 วันหลังหยอดเมล็ด

บรรจุ 100 กรัม ราคา 550 บาท

เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยมดกศรีนิล ขายเมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายปลีกเมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยมดกศรีนิล

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,186