บวบงูสเน็กกี้004ตราเจียไต๋

บวบงูสเน็กกี้004ตราเจียไต๋

ลักษณะ  :  เมล็ดบวบงูที่มีการเจริญเติบโตและแตกแขนงดีมาก ทนโรค ให้ผลผลิตสูง ผลมีสีเขียว มีลายทางสีขาวแซม

                   รสชาติหวานกรอบ อายุเก็บเกี่ยว 38-42 วันหลังหยอดเมล็ด

บรรจุ 20 กรัม  ราคา  145 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์บวบงูสเน็กกี้ ขายเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายปลีกเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์บวบงูตราเจียไต๋

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,948