ผักชีพันธุ์เพิ่มผลตราปลาวาฬ

ผักชีพันธุ์เพิ่มผลตราปลาวาฬ

ลักษณะ  :    ต้นใหญ่ แตกกอดี ก้านและใบใหญ่ ออกดอกช้า รากใหญ่ พืชล้มลุกที่มีอายุสั้นคือ ประมาณ 40-60 วัน ลำต้น ราก ใบ ก้านใบ ดอก และ

                    เมล็ดมีกลิ่นหอม สามารถขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินร่วน ร่วนปนทราย แต่จะชอบดินร่วน

                     มีการระบายน้ำดีสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปลูกได้ตลอดปี เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 45 วัน


บรรจุ  300  กรัม  ราคา  65  บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผักชีเพิ่มผล จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายปลีกเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์ราคาถูก

เมล็ดพันธุ์ตราปลาวาฬ เมล็ดพันธุ์ผักชีเพิ่มผล

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,186