ถั่วพูโอเคตราโอเค

ถั่วพูโอเค(พันธุ์เบา)ตราโอเค

ลักษณะ  :  เป็นไม้เลื้อยสูง 3-4 ม. ผลเป็นฝักสีเขียวอ่อนแบนยาว 4 ปีก

                   ยาว 3-4 นิ้ว อายุเก็บเกี่ยวหลังหยอดเมล็ด 65-70 วัน

บรรจุ  100  กรัม  ราคา  150  บาท

เมล็ดพันธุ์ถั่วพู ขายเมล็ดพันธุ์ถั่วพูตราโอเค  ถั่วพูโอเค ขายเมล็ดพันธุ์ตราโอเค

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 25,512