แตงกวาโนราห์2019ตราธนูทอง

แตงกวาโนราห์2019

ลักษณะ  :  แตงสีเขียวนวลสวย เจริญเติบโตได้ดีทุกภูมิภาคของไทย แตกแขนงดี ใบใหญ่

                  สีเขียวเข้ม ลำต้นแข็งแรง ต้านทานโรคราน้ำค้างได้ดีมาก ติดผลเร็ว ให้ผลผลิตดก

                  ทรงกระบอก ความยาว 10-12 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 28 วัน


บรรจุ 50 กรัม  ราคา  320  บาท

บรรจุ 100 กรัม  ราคา 600 บาท

เมล็ดพันธุ์แตงกวาโนราห์2019 ขายเมล็ดพันธุ์แตงกวา ขายเมล็ดพันธุ์แตงกวาตราธนูทอง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,813