เมล็ดพันธุ์ปูเล่-เมล็ดพันธุ์ต้นหอมแบ่ง


  • เมล็ดพันธุ์ปูเล่.jpg
    เมล็ดพันธุ์ปูเล่ีเขียว-ปูเล่สีม่วง ลักษณะ : ปูเล่สีเขียว-ใบสีเขียว ใบหนาเป็นชั้นๆ ต้นแข็ง นิยมปลูกเพื่อประดับ และเพื่อบริโภค รสชาติกรอบหวานเหมือนคะน้า อายุ 45-60 วัน อายุของต้นยาวน...

  • หอมแบ่งฟราแกรนท์961.jpg
    หอมแบ่งฟราแกรนท์961ตราเพื่อนเกษตรกร ลักษณะ : เป็นพันธุ์ที่มีความแข็งแรง มีจำนวนต้นมาก เจริญเติบโตเร็ว แตกกิ่งแขนงมากมาย ปลูกง่าย ชอบอากาศอบอุ่นถึงร้อน ปลูกได้ตลอดปี บรรจุ 100 กรัม ...
Visitors: 29,186