เมล็ดปูเล่สีเขียว-ปูเล่สีม่วง

เมล็ดพันธุ์ปูเล่ีเขียว-ปูเล่สีม่วง

ลักษณะ : ปูเล่สีเขียว-ใบสีเขียว ใบหนาเป็นชั้นๆ ต้นแข็ง นิยมปลูกเพื่อประดับ และเพื่อบริโภค รสชาติกรอบหวานเหมือนคะน้า

 อายุ 45-60 วัน  อายุของต้นยาวนานถึง 8-10 เดือน


            ปูเล่สีม่วง-ใบสีเขียวอมม่วง ปลายใบสีม่วง  ใบหนาเป็นชั้นๆ ต้นแข็ง นิยมปลูกเพื่อประดับ และเพื่อบริโภค รสชาติกรอบหวานเหมือนคะน้า

อายุ 45-60 วัน  อายุของต้นยาวนานถึง 8-10 เดือน


บรรจุ 1 ชุด มีประมาณ 300-400 เมล็ด ราคา ชุดละ 150 บาท
เมล็ดพันธุ์ปูเล่ ปูเล่สีเขียว ปูเล่สีม่วง ขายเมล็ดพันธุ์ปูเล่สีเขียว ขายเมล็ดพันธุ์ปูเล่สีม่วง               

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,957