เมล็ดพันธุ์หอมแบ่งฟราแกรนท์961ตราเพื่อนเกษตรกร

หอมแบ่งฟราแกรนท์961ตราเพื่อนเกษตรกร

ลักษณะ :   เป็นพันธุ์ที่มีความแข็งแรง มีจำนวนต้นมาก เจริญเติบโตเร็ว แตกกิ่งแขนงมากมาย ปลูกง่าย ชอบอากาศอบอุ่นถึงร้อน ปลูกได้ตลอดปี


บรรจุ 100 กรัม  ราคา  320  บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ต้นหอม ขายเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายปลีกเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์หอมแบ่งฟราแกรนท์961

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,187