ฮอร์โมนพืช-อาหารเสริมพืช-ปุ๋ยน้ำ


 • ฮอร์โมนไลน์07.jpg
  ไลน์07อาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นคุณสมบัติ : ประกอบด้วยธาตุอาหารพืชรวม 35% W/Vช่วยทำให้พืช แข็งแรง ใบเขียว ใบหนา ขึ้นนวลผนังเซลล์หนา ทนฝน ทนโรค ทนแมลง ทนสภาวะอากาศยับยั้งการกระจายตัวข...

 • บลูมีโน่.jpg
  บลูมีโน่อะมีโนโปรตีนสกัดเข้มข้น บรรจุ 5 กรัม/เม็ด ราคา 150 บาท ผสมน้ำได้ 200 ลิตร คุณสมบัติ :

 • ฮอร์โมนดั๊กจี9ผสมเทียมพืชตราเป็ดดั๊กอะโกร.jpg
  ฮอร์โมนพืชคู่งามตราเป็ดดั๊กอะโกรคุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารรอง และสารเสริมประสิทธิภาพผสมเทียม ช่วยในการแบ่งเซลล์ของพืชทำให้ติดผลง่ายและดก ผลใหญ่ น้ำหนักดี เนื้อผลแน่น ป้องกันลูกข้อ ล...

 • ฮอร์โมนพืชคู่ดกตราเป็ดดั๊กอะโกร.jpg
  ฮอร์โมนพืชคู่ดกตราเป็ดดั๊กอะโกรคุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยกระตุ้นการติดดอกออกผลช่วยผสมเกษร ป้องกันดอกแห้ง ดอกฝ่อ ป้องกันดอกร่วง และผลหลุดร่วง ทำใ...

 • ปุ๋ยน้ำดั๊ก333ตราเป็ดดั๊กอะโกร.jpg
  ปุ๋ยน้ำดั๊ก333ตราเป็ดดั๊กอะโกรคุณสมบัติ : (16-8-8) เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยเปิดตายอด เร่งการเจริญเติบโตทางยอดและใบ ทำให้พืชแตกแขนงมา ทรงพุ่มใหญ่ ช่วยย...

 • ปุ๋ยน้ำดั๊ก777ตราเป็ดดั๊กอะโกร.jpg
  ปุ๋ยน้ำดั๊ก777ตราเป็ดดั๊กอะโกรคุณสมบัติ : (5-30-10) เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยเปิดตาดอก ช่วยให้พืชเปลี่ยนระยะเติบโตทางใบเป็นระยะออกดอก ติดผล ติดผลดี ดึง...

 • ปุ๋ยน้ำดั๊กไวไวตราเป็ดดั๊กอะโกร.jpg
  ปุ๋ยน้ำดั๊กไวไวตราเป็ดดั๊กอะโกรคุณสมบัติ : (24-0-4) เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เร่งการเจริญเติบโตทางยอดเร่งต้น เร่งแขนง เร่งใบ ทำให้พืชแตกแขนงมา ช่วยปรับสภาพ...

 • ฮอร์โมนพืชปลาร้าตราเป็ดดั๊กอะโกร.jpg
  ฮอร์โมนพืชปลาร้าตราเป็ดดั๊กอะโกรคุณสมบัติ : มีสารอาหารที่ได้รับจากการหมักของปลา ทำให้มีกรดอะมิโนเป็นสารประกอบ ช่วยให้พืชเจริญเติบโตทางลำต้นยอด ใบ ได้ดี พืชแตกแขนงได้ดี ทำให้ยอดเขีย...

 • ฮอร์โมนพืชพิงอานตราเป็ดดั๊กอะโกร.jpg
  ฮอร์โมนพืชพิงอานตราเป็ดดั๊กอะโกรคุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารรอง-เสริม ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในการออกดอก ช่วยผสมเกสรทำให้ติดผลดี ขั้วผลเหนียว ป้องกันผลร่วง ช่วยสร้างเนื้...

 • ฮอร์โมนคู่ใหญ่ตราเป็ดดั๊กอะโกร.jpg
  ฮอร์โมนพืชคู่ใหญ่ตราเป็ดดั๊กอะโกรคุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยทำให้พืชติดผลดีไม่หลุดร่วงง่าย ช่วยขยายผล ขยายดอก เพิ่มน้ำหนัก ทำให้ลูกใหญ่ ไม่งอไส้ไ...

 • ฮอร์โมนพืชคู่งามตราเป็ดดั๊กอะโกร.jpg
  ฮอร์โมนพืชคู่งามตราเป็ดดั๊กอะโกรคุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยกระตุ้นการแตกยอดแตกแขนง เพิ่มขนาดใบ และเพิ่มความหนา ความแข็งแรงของลำต้นและใบทนโรคและแม...

 • ฮอร์โมนคู่ยาวตราเป็ดดั๊กอะโกร.jpg
  ฮอร์โมนพืชคู่ยาวตราเป็ดดั๊กอะโกรคุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยยืดผล ทำให้ผลตรงยาว ไม่งอ ติดผลดก น้ำหนักดี ช่วยยืดช่อให้ยาวและแตกแขนงดี เก็บผลผลิตทนน...

 • สารปรับสภาพดินคากิตราเป็ดดั๊กอะโกร

 • กูซิก้า-จี
Visitors: 29,187