ดั๊ก333ตราเป็ดดั๊กอะโกรปุ๋ยน้ำ

ปุ๋ยน้ำดั๊ก333ตราเป็ดดั๊กอะโกร
คุณสมบัติ : (16-8-8) เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยเปิดตายอด เร่งการเจริญเติบโตทางยอด
และใบ ทำให้พืชแตกแขนงมา ทรงพุ่มใหญ่  ช่วยยืดยอด ยอดใหญ่ลำต้นใหญ่ เร่งใบ เร่งเร่งต้น
บรรจุ 250ซีซี/500ซีซี/1000ซีซี
ราคาพิเศษ โทร.089-4780889
อาหารเสริมพืชดั๊ก333ตราเป็ด ฮอร์โมน333ดั๊กอะโกร ขายอาหารเสริมพืชดั๊ก333ตราเป็ดดั๊กอะโกร ขายฮอร์โมนพืชดั๊ก333ตราเป็ดดั๊กอะโกร

Visitors: 22,421