ดั๊ก777ตราเป็ดดั๊กอะโกรปุ๋ยน้ำ

ปุ๋ยน้ำดั๊ก777ตราเป็ดดั๊กอะโกร
คุณสมบัติ : (5-30-10) เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยเปิดตาดอก ช่วยให้พืชเปลี่ยนระยะเติบโตทางใบ
เป็นระยะออกดอก ติดผล ติดผลดี ดึงช่อดอก
บรรจุ 250ซีซี/500ซีซี/1000ซีซี
ราคาพิเศษ โทร.089-4780889
 อาหารเสริมพืชดั๊ก777ตราเป็ด ฮอร์โมนดั๊กอะโกร ขายอาหารเสริมพืชดั๊ก77ตราเป็ดดั๊กอะโกร ขายฮอร์โมนพืชดั๊ก777ตราเป็ดดั๊กอะโกร

Visitors: 20,824