คู่ใหญ่ตราเป็ดดั๊กอะโกรฮอร์โมนพืช

ฮอร์โมนพืชคู่ใหญ่ตราเป็ดดั๊กอะโกร
คุณสมบัติ  :  เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยทำให้พืชติดผลดี
ไม่หลุดร่วงง่าย ช่วยขยายผล ขยายดอก เพิ่มน้ำหนัก ทำให้ลูกใหญ่ ไม่งอ
ไส้ไม่กลวง เพิ่มความแข็งแรงของผล
บรรจุ 500ซีซี+500ซีซี
ราคา  390 บาท  สนใจราคาพิเศษ โทร.089-4780889
อาหารเสริมพืชคู่ใหญ่ตราเป็ด ฮอร์โมนคู่ใหญ่ดั๊กอะโกร ขายอาหารเสริมพืชดั๊กคู่ใหญ่ตราเป็ดดั๊กอะโกร ขายฮอร์โมนพืชคู่ใหญ่ตราเป็ดดั๊กอะโกร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 22,421