คู่งามตราเป็ดดั๊กอะโกรฮอร์โมนพืช

ฮอร์โมนพืชคู่งามตราเป็ดดั๊กอะโกร
คุณสมบัติ  :  เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยกระตุ้นการแตกยอด
แตกแขนง เพิ่มขนาดใบ และเพิ่มความหนา ความแข็งแรงของลำต้นและใบ
ทนโรคและแมลงได้ดี
บรรจุ 500ซีซี+500ซีซี
ราคา  390 บาท  สนใจราคาพิเศษ โทร.089-4780889
อาหารเสริมพืชคู่งามตราเป็ด ฮอร์โมนคู่งามดั๊กอะโกร ขายอาหารเสริมพืชดั๊กคู่งามตราเป็ดดั๊กอะโกร ขายฮอร์โมนพืชคู่งามตราเป็ดดั๊กอะโกร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 22,419