คู่ยาวตราเป็ดดั๊กอะโกรฮอร์โมนพืช

ฮอร์โมนพืชคู่ยาวตราเป็ดดั๊กอะโกร
คุณสมบัติ  :  เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยยืดผล
ทำให้ผลตรงยาว ไม่งอ ติดผลดก น้ำหนักดี ช่วยยืดช่อให้ยาว
และแตกแขนงดี เก็บผลผลิตทนนาน ต้นไม่โทรม
บรรจุ 500ซีซี+500ซีซี
ราคา  390 บาท  สนใจราคาพิเศษ โทร.089-4780889
อาหารเสริมพืชคู่ยาวตราเป็ด ฮอร์โมนคู่ยาวดั๊กอะโกร ขายอาหารเสริมพืชดั๊กคู่ยาวตราเป็ดดั๊กอะโกร ขายฮอร์โมนพืชคู่ยาวตราเป็ดดั๊กอะโกร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 22,421