ดั๊กจี9ผสมเทียมตราเป็ดดั๊กอะโกรฮอร์โมนพืช

ฮอร์โมนพืชคู่งามตราเป็ดดั๊กอะโกร
คุณสมบัติ  :  เป็นธาตุอาหารรอง และสารเสริมประสิทธิภาพผสมเทียม ช่วยในการแบ่งเซลล์ของพืช
ทำให้ติดผลง่ายและดก ผลใหญ่ น้ำหนักดี เนื้อผลแน่น ป้องกันลูกข้อ ลูกงอ

บรรจุ 250 ซีซี.  ราคา  120  บาท

บรรจุ 500 ซีซี.  ราคา  220  บาท


อาหารเสริมพืชดั๊กจี9ผสมเทียมตราเป็ด ฮอร์โมนดั๊กจี9ผสมเทียมดั๊กอะโกร ขายอาหารเสริมพืชดั๊กจี9แปลงเพศตราเป็ดดั๊กอะโกร

ขายฮอร์โมนพืชดั๊กจี9ตราเป็ดดั๊กอะโกร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 22,420