ดั๊กไวไวตราเป็ดดั๊กอะโกรปุ๋ยน้ำ

ปุ๋ยน้ำดั๊กไวไวตราเป็ดดั๊กอะโกร
คุณสมบัติ : (24-0-4) เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  เร่งการเจริญเติบโตทางยอด
เร่งต้น เร่งแขนง เร่งใบ ทำให้พืชแตกแขนงมา ช่วยปรับสภาพอากศร้อนจัด หนาวจัด ทำให้พืชแตกยอด แตกแขนงได้ดี
บรรจุ 250ซีซี/500ซีซี/1000ซีซี
ราคาพิเศษ โทร.089-4780889
อาหารเสริมพืชดั๊กไวไวตราเป็ด ฮอร์โมนดั๊กไวไวดั๊กอะโกร ขายอาหารเสริมพืชดั๊กไวไวตราเป็ดดั๊กอะโกร ขายฮอร์โมนพืชดั๊กไวไวตราเป็ดดั๊กอะโกร

Visitors: 20,824