ข้าวโพดข้าวเหนียวตราแพะทอง

ข้าวโพดข้าวหนียวตราแพะทอง
คุณสมบัติ : ต้นแข็งแรง โตเร็ว ติดฝักสม่ำเสมอ ฝักใหญ่ เมล็ดเรียงเต็มฝัก รสชาติหวาน

เหนียวนุ่ม เมล็ดสีขาวน อายุ 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด


บรรจุ 100 กรัม  ราคา  100 บาท
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานไลท์สวีท ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ขายเมล็ดพันธุืข้าวโพดตราแพะทอง

Visitors: 27,047