ถั่วพูชวาตราแพะทอง

ถั่วพูชวา(พันธุ์เบา)ตราแพะทอง

ลักษณะ  :  เป็นไม้เลื้อยสูง 3-4 ม. ผลเป็นฝักสีเขียวอ่อนแบนยาว 4 ปีก

                   ยาว 3-4 นิ้ว อายุเก็บเกี่ยวหลังหยอดเมล็ด 65-70 วัน

บรรจุ  100  กรัม  ราคา  150  บาท

เมล็ดพันธุ์ถั่วพูชวา ขายเมล็ดพันธุ์ถั่วพูตราแพะทอง  ถั่วพูชวา ขายเมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง
Visitors: 29,813