ข้าวโพดสวีทแวกซ์254ม่วงแต้ม ดร.เป๊ก

ข้าวโพดสวีทแวกซ์254ม่วงแต้ม ดร.เป๊ก

ลักษณะ :  ต้นแข็งแรง ลำต้นสีเขียว มีจำนวนแถว 12-14 แถวต่อฝัก ฝักใหญ่ น้ำหนักดี เปลือกปิดถึงปลายฝัก

               เมล็ดเรียงเต็มถึงปลายฝัก รสชาติ เหนียว นุ่ม หวาน อายุเก็บเกี่ยว 64-68 วันหลังหยอดเมล็ด

บรรจุ 1 กก.  ราคา  720 บาท

เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดม่วงแต้ม ขายเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ดร.เป๊ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวDr.pek

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,186