พริกขี้หนูดวงมณีตราเจียไต๋

พริกขี้หนูดวงมณีตราเจียไต๋

ลักษณะ : ผลยาว 9 - 11 เซนติเมตร ผลเรียวเรียบตรง เผ็ดมาก ทนทานโรคได้ดี เป็นที่ต้องการของตลาด

               อายุเก็บเกี่ยว  70 วัน

บรรจุ 20 กรัม  ราคา  480  บาท

 เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูดวงมณี ขายเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูดวงมณี จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายปลีกเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,960