พริกหนุ่มเขียวหยกสยามตราเจียไต๋

พริกหนุ่มเขียวหยกสยามตราเจียไต๋

ลักษณะ : ให้ผลดก ผลยาวตรง ปลายผลไม่สั้น ผิวสวย อายุเก็บเกี่ยว 80-90 วันหลังย้ายกล้า

บรรจุ 20 กรัม  ราคา  380  บาท

  เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มเขียวหยกสยาม ขายเมล็ดพันธุ์พริกหนุ่มเขียวหยกสยาม จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ขายปลีกเมล็ดพันธุ์ ขายส่งเมล็ดพันธุ์ ซื้อเมล็ดพันธุ์

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,186